نویسنده = عبدالواحد معربی
شاخص های زیستی تخریب و بازسازی استخوان و نرمی مهره های کمری در گاوهای مبتلا به هیپوفسفاتمی

دوره 17، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 91-99

10.22055/ivj.2021.256885.2321

علی عباس نیکوند؛ عبدالواحد معربی؛ میثاق جلالی؛ محمد بابایی توسکی


بررسی عوارض ناشی از تجویز داروی کتوپروفن متعاقب شکستگی تجربی درشت نی در گربه

دوره 12، شماره 3، آبان 1395، صفحه 99-110

10.22055/ivj.2016.38462

عبدالواحد معربی؛ بهمن مصلی نژاد؛ هادی ایمانی؛ علی بنی آدم؛ حسن حسینی


وِیژگی های کالبدشناسی رباط های مفصل مچ پای گاومیش رودخانه ای خوزستان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 108-117

10.22055/ivj.2016.14711

جمال نوری نژاد؛ عبدالواحد معربی؛ یزدان مظاهری؛ علی محمد کرمی