نویسنده = مجتبی بنیادیان
مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 62-69

10.22055/ivj.2017.55771.1755

حمداله مشتاقی بروجنی؛ الهام خلیلی صدرآباد؛ مجتبی بنیادیان؛ آلاله وکیل زاده


آلودگی آب استخرهای پرورش ماهی و ماهیان قزل آلای پرورشی به برخی باکتری های روده‌ای در استان چهارمحال و بختیاری

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 94-99

مجتبی بنیادیان؛ حسن فریدی زاد؛ آوا اکبریان؛ عفت کریمی قهفرخی