نویسنده = بهزاد سپیانی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین تیپ مولکولی متانوموویروس پرندگان در جوجه‌های گوشتی استان اصفهان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 42-49

10.22055/ivj.2017.65695.1826

بهزاد سپیانی؛ مجید غلامی آهنگران؛ حسن ممتاز