نویسنده = شهرام ملکی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی شیوع سرمی آلودگی به لپتوسپیرا اینتروگانس در تک سمیان استان لرستان: بررسی نقش عوامل خطر احتمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1398

10.22055/ivj.2019.156153.2089

شهرام ملکی؛ امیر زکیان؛ غلامرضا عبدالله پور