نویسنده = وحید نجارنژاد
تعداد مقالات: 1
1. درمان کاندیدیازیس واژنی تجربی با عصاره ی اتانولی بره موم در بز

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 105-113

10.22055/ivj.2019.149959.2073

وحید نجارنژاد؛ قادر جلیل زاده امین؛ عبدالغفار اونق؛ کامیار اسلامی اسلامی میلانی؛ علی اصغر تهرانی