نویسنده = مجتبی طهمورث پور
تعداد مقالات: 1
1. همسانه سازی و بیان ژن پروتین غشای خارجی 31 (Omp31) باکتری بروسلا ملیتنسیسRev1

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 114-120

10.22055/ivj.2017.63663.1816

سهیل یوسفی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد هادی سخاوتی