نویسنده = حدیث مؤیدی‌احمدسرایی
تعداد مقالات: 1
1. اثر افزایش انرژی جیره و افزودن اسید استیک بر عملکرد و میکروفلور روده ی جوجه های گوشتی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 44-54

محمد روستایی علی مهر؛ حدیث مؤیدی‌احمدسرایی؛ محمود حقیقیان‌رودسری