نویسنده = حسن مروتی
تغییرات هیستومتریک و هیستولوژیک بافت دوازدهه موش صحرایی متعاقب تجویز خوراکی اتانول و اولئوروپئین

دوره 12، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 100-108

10.22055/ivj.2017.43041

حسن مروتی؛ حسین نجف زاده؛ امید دزفولیان؛ شیخ عباس پیرزاده


تأثیر عصاره جوانه گندم بر روی کیفیت اسپرم موش‌های صحرایی مواجه شده با سرب

دوره 12، شماره 3، آبان 1395، صفحه 76-85

10.22055/ivj.2016.38460

حسن مروتی؛ حمید رضا مرادی؛ مسعود ادیب مرادی؛ محمد تقی شیبانی؛ جمیله سالار آملی؛ علی کلانتری حصاری


مطالعه هیستولوژی و هیستومتری آبشش ماهی شیربت

دوره 12، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 85-93

10.22055/ivj.2016.16416

حسن مروتی؛ محمود خاکسار مهاباد؛ آمینه عارفی


ارزیابی اثر مصرف کافئین در دوران بارداری بر تکوین عدسی در نوزاد موش صحرایی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 88-96

10.22055/ivj.2016.14708

حسن مروتی؛ لیلا عینی؛ مسعود ادیب مرادی


مطالعه ساختار بافتی پوست میش ماهی(Argyrosomushololepidotus )بااستفاده ازمیکروسکوپ نوری والکترونی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 62-77

10.22055/ivj.2016.13018

حسن مروتی؛ کاوه اسفندیاری؛ محمد تقی شیبانی؛ زهرا طوطیان


مطالعه اثر محافظتی آلوئه‌ورا بر تغییرات هیستولوژیک و هیستومتریک بیضه موش صحرایی دیابتی

دوره 9، شماره 2، تیر 1392، صفحه 78-87

نعیم عرفانی مجد؛ محمد بهرامی؛ حسن مروتی؛ حسین نجف‌زاده