نویسنده = مهناز کسمتی
تعداد مقالات: 3
1. اثر تجویز مزمن اکسید روی و نانو اکسید روی بر رفتارهای اضطرابی موش صحرایی در حضور و غیاب فعالیت ورزشی هوازی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 61-67

10.22055/ivj.2015.10113

مژگان ترابی؛ مهناز کسمتی؛ حمید ملک شاهی نیا؛ حسین تیموری زمانه


2. اثر اکسید روی نانو و توده ای بر بیان ترجیح مکانی شرطی شده ناشی از مرفین در موش های سوری

دوره 11، شماره 1، بهار 1394، صفحه 56-64

10.22055/ivj.2015.8711

مریم خیری؛ مهناز کسمتی؛ حسین نجف زاده؛ سید رضا فاطمی طباطبایی


3. نقش پیشگیری کننده نانو ذرات اکسید منیزیم در فراموشی ناشی از مورفین در موش کوچک آزمایشگاهی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 55-64

مریم عبداله زاده دشتی؛ مهناز کسمتی؛ لطف الله خواجه پور؛ حسین نجف زاده ورزی