نویسنده = سارا امیری
تعداد مقالات: 2
1. اثرات یونجه بر هورمون های تولید مثلی موش صحرایی

دوره 17، شماره 1، بهار 1400، صفحه 76-80

10.22055/ivj.2019.189766.2151

قدرت الله محمدی؛ سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ شقایق زنگنه


2. بررسی وجود جهش های FecB و FecGH در بزهای لری استان لرستان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 13-19

سارا امیری؛ قدرت الله محمدی؛ عباس جلودار؛ سعد گورانی نژاد؛ زینب شفیعیان