نویسنده = مجید غلامی آهنگران
1. ارزیابی اثر کاسنی (Cichorium intybus L) بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی تحت استرس گرمایی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 116-124

معین یزدخواستی؛ مجید غلامی آهنگران؛ نوشا ضیا جهرمی


2. تعیین تیپ مولکولی متانوموویروس پرندگان در جوجه‌های گوشتی استان اصفهان

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 42-49

بهزاد سپیانی؛ مجید غلامی آهنگران؛ حسن ممتاز


3. بررسی کارایی آب الکترولیز‌شده در ضدعفونی تخم‌مرغ‌ نطفه‌دار در جوجه‌کشی

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 48-54

محمود سرمدی؛ مجید غلامی آهنگران؛ عزت اله فتحی هفشجانی