نویسنده = علی قلی رامین
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مقادیر و ارتباط بین میکرو و ماکرومینرال‌ها در خون، غذا و شیر گاوهای هلشتاین

دوره 10، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 92-102

ناصر نوروزی؛ علی قلی رامین؛ سیامک عصری رضائی؛ لیلا کلانتری


2. ارزیابی ارتباط سرمی منگنز، مولیبدن، آهن، مس و عناصر اصلی در گاوهای هلشتاین شیری

دوره 10، شماره 1، بهار 1393، صفحه 37-47

ناصر نوروزی؛ علی قلی رامین؛ سیامک عصری رضائی