نویسنده = محمود خاکساری مهابادی
روند تغییرات رشد تکاملی نخاع شوکی و ستون مهره ای در جنین های نر و ماده بز

دوره 13، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 67-73

10.22055/ivj.2017.53539.1730

سید مرتضی قاضی؛ رضا رنجبر؛ محمود خاکساری مهابادی


اثر فلورفنیکل روی ناهنجاری زایی اسکلتی در جنین موش صحرایی

دوره 11، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 106-113

10.22055/ivj.2016.12997

محمود خاکساری مهابادی؛ حسین نجف زاده؛ مینا بارانی زاده