نویسنده = الهام احمدی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین فراوانی ژن های sea و seb در نمونه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از شیر ورم پستانی گاو، گوسفند و بز در شهرستان سنندج

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-13

10.22055/ivj.2017.45056.1656

الهام احمدی؛ عباس قوزیوندی؛ کاظم ابراهیم پورباصر؛ هیوا کریمی دره آبی