نویسنده = مصطفی عبداللهی
1. اثر تجویز خوراکی عصاره آبی بذر زیره سیاه (Bunium persicum L) برتخلیه شیردان در بره‌های نوزاد

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 70-76

حمیدرضا محمدی؛ مصطفی عبداللهی؛ اشکان جبلی جوان


2. رخداد پیکا در گوساله‌های شیرخوار مزارع گاو شیری حومه‌ی ورامین

دوره 13، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 122-130

مرتضی گرجی دوز؛ مرتضی عبداللهی؛ مصطفی عبداللهی